Felanmälan gata, park och va

Akuta ärenden som:  saknade/trasiga brunnslock, träd eller liknande som ligger på vägen, vattenläcka på det kommunala ledningsnätet, akut halka eller ärenden som riskerar person eller egendomsskador om det inte avhjälps omedelbart.  

Ring Södertörns brandförsvarsförbund  08- 721 23 13.

Övriga mindre akuta ärenden, vänligen lämna dina uppgifter i formuläret nedan!

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se