Beställa jobb i verksamhetslokaler

Här kan ni som är ansvariga för en verksamhet beställa åtgärder som skall faktureras verksamheten.

Du använder samma användarnamn du använder när du loggar in på kommunens nätverk och de lösenordet du fått via e-post.

OBS!
Det är bara vissa personer som har rättighet att beställa via detta formulär. Kostnaden för beställningen görs av verksamheten själv.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se