Nybo
Nykvarns kommun

Kontaktuppgifter

Teknisk Chef

Niklas Spetz

niklas.spetz@nykvarnsbostader.se

Arbetsledare Gata Park VA

Andreas Lundqvist

Börje Tillenius

Gata/VA

Börje Tillenius


Park

Pirjo Akkanen

Park

Krister Lindkvist


Anläggare

Kent LindströmKjell Åström

-------------------------------------------------------

Parkarbetare


Tony Svahn
Mattias Nilsson
Patrik Häggblad

Anläggare


Kåge Sävheden
Niklas Lindberg


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se