Sopor, grovsopor och sortering

Vi måste alla minska mängden sopor och göra dem mindre farliga för miljön. Det gör vi genom att källsortera. I gröna påsen slängs matavfall, kaffesump och hushållspapper, dessa sopor återvinns och blir till fordonsgas och biogödsel. Gröna påsar finns att hämta i tvättstugor, sophus och på Nykvarnsbostäders kontor. I Nykvarn finns fem återvinningsstationer, dom stationerna som ligger närmast våra fastigheter finns på Norra Stationsvägen 22 och på Lundavägen. Sista onsdagen varje månad finns en container uppställd vid Lundavägen 10 så att våra hyresgäster kan slänga grovsoppor (ej farligt avfall eller elektronik). Man kan även åka till Tveta återvinningscentral eller Returen i Södertälje för att kasta sina grovsopor, där kan du även kasta elektronik m.m.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se