Nybo
Nykvarns kommun
2018-11-09

Angripen grönska

Några av björkarna på baksidan av Gammeltorpsvägen 1A–F är dessvärre i så dåligt skick att de måste tas bort. De angripna och ruttna träden kommer dock att ersättas med nya. Lite si och så med grönskan är det även intill den nya grillplatsen på Lundavägen 20. Häcken som vetter mot Järnavägen ska nu därför gallras ur och ersättas med nya plantor.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se