Våra medarbetare

Här hittar du de som jobbar på Nykvarnsbostäder.
Personliga e-postadresser: fornamn.efternamn@nybo.se

Vd

Janette Jardefalk

Teknisk förvaltare

Thorbjörn Wallin

Avdelningschef Bostäder

Björn Wredenmark

Teknisk Chef Gata-Park-VA

Åsa Engwall

Lokalvårdschef

Pia Laukkanen

Kundservice

Leila Halvardsson

Personal / Hyresadministration

Pernilla Mattsson Egnér

Ekonomiansvarig

Susanne Reinholdsson

Systemförvaltare

Lars Törnqvist

..........................................................................................

Fler bilder hittar du under respektive avdelning.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se