Nybo
Nykvarns kommun

Ramavtal Bygg

Arbetet pågår med att slutföra upphandling av avtal gällande byggnadsarbeten. Dessa kommer att tecknas för perioden 2013-09-15 till 2015-09-14

Avtalet förlängt till 2017-09-14

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se