Nybo
Nykvarns kommun

Gata, park, vatten och avlopp

Här finner du information om vilka uppdrag enheten utför, lite tips och trix, samt möjlighet att sända oss frågor, upplysa oss om brister ute i Nykvarns kommun.
Synpunkter eller felanmälningar lämnar du på länkarna till höger, - Lämna synpunkter och  Felanmälan Gata, Park & Avlopp

Akuta ärenden såsom:
Saknade eller trasiga brunnslock, träd eller liknande som ligger på vägen, vattenläcka på det kommunala ledningsnätet, akut halka eller ärenden som riskerar person eller egendomsskador om det inte avhjälps omedelbart .
Ring Södertörns larmbord på 08- 721 23 13

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se