Nybo
Nykvarns kommun

Vatten och avlopp


Nybo har på uppdrag från Nykvarns kommun att sköta vatten och avloppsnätet.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se